Technologia
Przed dziesięcioma laty firma De Beer Refinish wprowadziła produkty "VOC-konform" czyli zgodne z normami LZO. W międzyczasie oferowany asortyment stworzył kompletny program zgodny z normami LZO do którego należą WaterBase Serii 900 jak również Bero Thane HS420 Serii 3000. Seria 3000 powstała specjalnie w celu spełnienia norm LZO dla 420g/l i stosowana jest zarówno przy usuwaniu usterek na pojazdach jak również przy lakierowaniu flot firm czy budowie podwozia i karoserii. Praca w zakładach lakierniczych staje się zajęciem coraz bardziej precyzyjnym i specjalistycznym. Technologiczny rozwój, normy ekologiczne oraz coraz bardziej złożone odcienie kolorów stawiają coraz większe wymagania użytkownikom i producentom lakierów. Od czasu wejścia w życie dyrektywy Unii Europejskiej o ograniczeniu emisji lotnych substancji organicznych 2004/42/EG czyli od 01 stycznia 2007r. producenci mogą wprowadzić na rynek tylko produkty VOC-konform, czyli zgodne z LZO. Gama produktów firmy De Beer Refinish zgodna z LZO daje Państwu do dyspozycji system kompletny, efektywny i przyjazny dla użytkownika.
 Lakiernictwo Gach - Gakra
Aktualności
2
07.10.2012
Program gwarancyjny grupy Valspar
W 2012 roku dział usług lakierniczych firmy Gakra, ubiega się o program gwarancyjny grupy Valspar. Program zostanie wdrożony w drugim kwartale 2013 roku.